• baantonnam2550@hotmail.com
  • 094-4642242

Moai Coffee

Moai Coffee – สวนผึ้งจ. ราชบุรี

ร้านกาแฟที่เป็นที่รู้จักในชื่อ “โมอาย” เป็นรูปแบบของ “โมอาย” ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก ว่าใครจะไปเที่ยวซื้อกาแฟและถ่ายรูปกันเถอะกาแฟหอมกรุ่นกาแฟโมอายก๋วย หรี่ปั๊บและก็มีฟาร์มแกะให้เที่ยวชมอีกด้วยนะจ๊ะ